Er det noe vits i å bry seg?

I dag var det komitémøter i Ungdommenes bystyre (UB). For min del betydde det at jeg skulle få 17 ungdommer til å arbeide med innspill til budsjettet i Bergen Kommune. "Aaaah, tørre greier" tenker dere sikkert. Jeg skal ikke si meg uenig der. Å arbeide med budsjett kan være utrolig tørt og kjedelig. Det hele handler om hvordan man vinkler arbeidet. Dersom du går inn i budsjettet og leser side opp og side ned om alle mulige merkelige greier, så blir det kjedelig. Dersom du derimot ser på dette som en mulighet til å gjøre byen litt mer slik du selv ønsker, så blir det gøy. Jeg har jo tross alt blitt med i Ungdommens bystyre av en grunn!

Et spørsmål jeg i dag stilte meg selv var "Har det egentlig noe å si om jeg engasjerer seg i Ungdommens bystyre? ". 

Dette spørsmålet fikk meg til å tenke over hva jeg egentlig har oppnådd i mine to år i Ungdommens bystyre. Har jeg påvirket politikerne? Har jeg utgjort en forskjell? 

Svaret er ja.

En av sakene jeg har vært med på å få igjennom i "voksen" bystyret er "pantering-saken".

(Foto: Skjermbilde, Junior.bt.no) 

Panteringene er enkelt og greit en ring rundt bosspannet hvor folk kan sette fra seg flaskene sine istedenfor å kaste de i bosspannet. Det er bra for miljøet, samtidig som noen som har behov for det kan plukke med seg en flaske eller to uten å måtte grave i bosspannet. Dette er kanskje ikke verdens viktigste sak. Ikke verdens største sak heller, men det er utrolig givende og lærerikt å arbeide med å få gjennomslag i bystyret. Fra vi hørte om panteringene til vi kunne se de i byparken i Bergen sentrum gikk det ikke mer enn et par måneder. Tenk det, en ide som et par ungdommer fikk ble gjeldende politikk i Bergen i løpet av et par måneder! 

Så nå gjenstår det å se. Får vi noe gjennomslag i årets budsjett? 

Er det så vanskelig å bare gjøre det?

Jeg er leder av komité for miljø og byutvikling i Ungdommens bystyre i Bergen (UB). Lurer du på hva UB er: https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/ungdommens-bystyre/7045/article-78012.

Som leder av komité for miljø og byutvikling (KMB) har jeg ansvar for at ungdom i Bergen blir hørt i saker som angår de. Det kan være saker som handler om alt fra å bedre byluften til å lage en bedre skolehverdag. I KMB har vi et særlig fokus på saker som handler om å bedre miljøet og byutviklingen. En av sakene vi jobber med for øyeblikket er å få på plass offentlige toaletter i Bergen. Politikerne i Bergen har år etter år lovet å få på plass dette, men som politikere flest stopper det med løfter. Derfor jobber jeg nå opp mot politikerne for å få de til å prioritere å få på plass offentlige toaletter. Det er noe Bergen virkelig kunne trengt med tanke på hvor mange turister vi har. Jeg har også fått høre fra andre ungdommer at dette er noe ungdom har lyst på. 

I uken som var besøkte jeg derfor "voksen" komitén for miljø og byutvikling. Her presenterte jeg KMB sine viktigste saker, og en av disse sakene er å få på plass offentlige toaletter. Jeg hadde på forhånd bestemt meg for å ta en litt artig vri på presentasjonen. Jeg spurte derfor politikerne om de viste hvor de offentlige toalettene vi i dag har er. Ja vi har faktisk offentlige toaletter i Bergen! Men det er ikke så rart at dere ikke vet hvor de er. For det vet ikke politikerne som har ansvar for de heller! Det var ikke en eneste av politikerne som rakk opp hånden for å si hvor de var, men som jeg sa til de er det ikke så rart når toalettene er merket så dårlig som dette.

På bilde: Sigurd, nestleder i KMB. 

Det er faktisk offentlige toaletter inn denne døren, eller skal vi si denne åpningen i veggen. Men det er så og si ingen som vet hvor de ligger. Jeg blir ganske overrasket om noen av dere vet hvor de er. De ligger godt gjemt i ene hjørnet av festplassen midt i Bergen Sentrum. Plasseringen er veldig god, men hva hjelper det om folk ikke vet hvor de finner toalettene? For ikke å snakke om hvor ekkelt det er der inne.

Det kan ikke være slik at vi har offentlige toaletter som ingen vet hvor er, og som ikke blir rengjort. Mitt krav til politikerne i Bergen er derfor at de sørger for bedre informasjon om hvor toalettene ligger. For eksempel ved å plassere et skilt over døren, ops mente åpningen i veggen. Jeg krever også at de sørger for at toalettene blir rengjort. 

Så få vi se om poltikerne denne gangen holder det de lover, eller om det skal gå enda et år hvor det ikke blir gjort noe. Jeg skal iallefall stå på mitt og arbeide for at poltikerene holder det de lover! 

Tillitsbruddet alle snakker om

De siste dagene har nyhetsbildet vært preget av konflikten mellom Finansdepartementet med Finansminister Siv Jensen og sjef i Statistisk Sentralbyrå, Christine Meyer. I dag eskalerte konflikten da begge parter kalte inn til to separate pressekonferanser hvor det ikke manglet på kritikk fra partene. Det hele minner om en maktkamp uten like mellom de to partene. 

(Foto: Skjermdump, TV2.no)

Bakgrunnen for konflikten er en svært kontroversiell omorganisering av SSBs forskningsavdeling. Omorganiseringen innebærer blant annet flytting av flere fagmiljøer mellom Oslo og Kongsvinger, et kutt i forskningstaben og at flere profilerte forskere mot sin vilje flyttes til statistikkavdelingen. Det kan virke som at det i utgangspunktet har vært bred enighet om omorganiseringen. Det hele fikk derimot en dramatisk vri da det begynte å handle om det allerede betente temaet innvandring.

En av de mest profilerte forskerne i SSB på innvandringsfeltet, Erling Holmøy, skulle nå flyttes til Kongsvinger og nedgraderes til statistikkavdelingen. Dette i seg selv er i utgangspunktet ikke kontroversielt. Det som derimot er kontroversielt er at SSB-lederen ved flere anledninger har engasjert seg som en innvandringsliberaler i innvandringsdebatten. Hun har blant annet i nyere tid uttalt at hun er skeptisk til innvandringsregnskap.

Allerede ved ansettelsen kom hun i klinsj med Fremskrittspartiet. Dagen før hun startet som direktør sa hun at hun var villig til å gå i demonstrasjonstog for "å sikre at vi har fortsatt innvandring til Norge". Siv Jensen hadde bare to uker tidligere startet valgkampen med å oppfordre kommunene til å si nei til å ta imot syriske flyktninger. Noen av dere vil kanskje hevde at det ikke burde være et problem at hun sier hva hun mener om en sak. Det er da vært å tenke over at Meyer er leder av SSB, en nøytral institusjon som skal sørge for å levere nøytral fakta til blant annet politikere, næringslivet og samfunnet generelt. Å ha en SSB-leder som flagger et så tydelig standpunkt kan skape en skepsis til hvor nøytral statistikk SSB lager. 

Det mest sentrale her er tilliten samfunnet har til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i fremtiden. Det er særlig bekymringsverdig at Erling Holmøy (den profilerte forskeren på innvandring) har uttalt at «Deler av ledelsen, inkludert Meyer, er skeptiske og kritiske til mine analyser». Dette og at en lang rekke profilerte profiler har sådd tvil om SSB i fremtiden vil klare å utføre sitt samfunnsoppdrag er problematisk.

Det blir spennende å se hvor denne konflikten ender. Forhåpentligvis vil den nødvendige tilliten til SSB gjenoppbygges, slik at SSB kan fokusere på det viktige samfunnsoppdraget de har. Nemlig å levere nøytral statistikk til Norges befolkning. 

Hvorfor begynner en 17-år gammel gutt å blogge?

Dette spørsmålet er overraskende vanskelig å svare på. Jeg forstår egentlig ikke hvorfor det er det. Jeg har lenge tenkt at det å ha en blogg hvor jeg kan dele mine erfaringer og opplevelser på er en fin ting. Likevel sliter jeg med å svare på det enkleste spørsmålet av de alle. Hvorfor jeg i det hele tatt begynner å blogge. 

Jeg er en som alltid har vært opptatt av det som skjer rundt meg. Jeg stiller spørsmål rundt hvorfor ting er som det er, og er jeg misfornøyd med hvordan noe er forsøker jeg å endre det. Resultatet av dette er at jeg har engasjert meg i mange ulike organisasjoner. Alt i fra Norges tredje største bank til Olje-og energidepartementet. På denne bloggen vil jeg dele min hverdag som samfunnsengasjert ungdom på både godt og vondt. For det er ikke bare en solskinnshistorie. Jeg vil også kommentere dagsaktuelle temaer som dukker opp i nyhetsbildet.

For at dere skal få muligheten til å få en bedre forståelse for hvem jeg er og hvilken erfaringer jeg har vil jeg i løpet av de neste dagene fortelle om noen av de ulike vervene jeg har hatt. Forhåpentligvis vil dere komme tilbake for å bli bedre kjent med meg. Vi ses!

 

hits